Mazda u BiH

Mazda u Bosni i Hercegovini

Uslovi korištenja

Izjava o zaštiti privatnosti

Zaštita Vaše privatnosti u obradi Vaših ličnih podataka je veoma bitna Mazdi. Bilo koji lični podaci, koji mogu biti prikupljeni u toku Vaše posjete našim web stranicama, biće obrađeni u skladu sa pravnom regulativom zemalja u kojima se naše strane održavaju. Naše web stranice mogu da sadrže linkove ka drugim web stranicama čiji sadržaj nije pod našom kontrolom. S tim u vezi, Mazda nije odgovorna za sadržaj na tim web stranama.

Prikupljanje i obrada ličnih podataka

Prilikom posjete našim web stranama, naš web server automatski snima ime Vašeg internet servis provajdera, web stranu sa koje pristupate, web strane koje otvarate, kao i datum i dužinu Vaše posjete. Dodatni lični podaci su sačuvani samo u slučaju ako Vi to dozvolite, kao na primjer u kontekstu registracije, istraživanja, takmičenja, ili u slučaju izvršenja ugovora.

Upotreba i otkrivanje ličnih podataka i specifikacija njihove svrhe

Mazda Central & South East Europe će koristiti bilo koje lične informacije prikupljene za potrebe službi admistracije i marketinga, uključujući tu i podršku klijentima, kao i za informisanje o novim proizvodima i uslugama. Vaši podaci biće korišteni u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti podataka i biće proslijeđeni samo matičnoj i priduženim kompanijama, agencijama i dilerima u svrhe marketinga i administracije klijenata, uključujući tu i podršku klijentima.

Zvanični zastupnik

Imajte u vidu da Mazda Central & South East Europe zadržava sva prava da u bilo kom trenutku može da promijeni specifikaciju i opremu proizvoda. Sve specifikacije i modeli mogu biti drugačiji od prikazanih i ne moraju biti dostupni u Bosni i Hercegovini.

Prodajno-servisna mreža za Bosnu i Hercegovinu

Pravila i uslovi o podizanju slika na stranicama Mazde3

Kada učitate sliku na stranice Mazde3, potvrđujete da imate prava na korištenje te slike. Takođe potvrđujete da su sve osobe sa te slike snimane dobrovoljno i da odobravaju uređivanje i prosljeđivanje slike. Potvrđujete da sva prava na sliku pripadaju vama.
Mazda Motor Evropa ne snosi odgovornost za slike koje se stvaraju, uređuju i prosljeđuju putem ove web stranice.

Pravila o povjerljivosti podataka servisa za čuvanje veza AddThis


Izvod iz pravilnika o povjerljivosti podataka servisa AddThis na snazi od 07.05.2009.:

Koje podatke prikupljamo?

Tokom opšteg korištenja stranica, usluga ponuđenih na stranicama ili druge upotrebe naznačene u nastavku, prikupljamo lične, demografske i podatke o preferencama, e-mail adrese i druge lične podatke ("Lični podaci") od svih korisnika i posjetilaca stranice. Svi korisnici moraju prihvatiti primjenjiva Pravila Korištenja objavljena na stranici.

Takođe prikupljamo određene podatke koji se ne mogu koristiti za identifikaciju korisnika i koje možemo ponuditi trećim stranama. Takvi ne-lični podaci obično uključuju zbirne podatke, preglede i druge podatke o korištenju te mogu uključivati, na primjer, statistiku o ukupnom broju korisnika, podatke vezane uz internet pretraživače korisnika i uzorke korištenja widget aplikacija. Prikupljamo i ne-lične podatke o IP adresama svih korisnika radi utvrđivanja problema na našem serveru i radi administracije stranica.

Kada koristite stranice, možemo stvoriti "kolačiće" na vašem računaru da bismo vam olakšali korištenje i održavanje korisničke sesije i možemo prikupiti lične podatke pomoću tih kolačića da bismo vas mogli identifikovati vezano uz ove stranice i pratiti vaše korištenje stranica u skladu sa ovim pravilima.

Svaki korisnik koji ostavi svoje lične podatke potvrđuje da je stariji/starija od 13 godina. U pravilu ne prikupljamo ni ne držimo lične podatke pojedinaca za koje znamo da su mlađi od 13 godina i ni jedan dio naše stranice nije namijenjen tome da privlači osobe mlađe od 13 godina. Držimo do zaštite privatnosti djece. Stoga, ako saznamo da je korisnik mlađi od 13 godina, preduzećemo mjere da se lični podaci tog korisnika izbrišu iz naših baza podataka i korisnik spriječi u daljem korištenju stranica.

Cijeli tekst pravila o povjerljivosti podataka pogledajte na http://www.addthis.com/privacy


Generalni zastupnik Mazde za Bosnu i Hercegovinu

Connecta d.o.o. Sarajevo

Džemala Bijedića 172b, 71000 Sarajevo

tel: 033 788 888; fax: 033 788 885

info@Connecta.ba; Connecta.ba
Izdavač

Mazda Central & South East Europe
Ernst-Diez-Strasse 3
A-9029, Klagenfurt
Austria

Uslovi korištenja

Izjava o zaštiti privatnosti

Zaštita Vaše privatnosti u obradi Vaših ličnih podataka je veoma bitna Mazdi. Bilo koji lični podaci, koji mogu biti prikupljeni u toku Vaše posjete našim web stranicama, biće obrađeni u skladu sa pravnom regulativom zemalja u kojima se naše strane održavaju. Naše web stranice mogu da sadrže linkove ka drugim web stranicama čiji sadržaj nije pod našom kontrolom. S tim u vezi, Mazda nije odgovorna za sadržaj na tim web stranama.

Prikupljanje i obrada ličnih podataka

Prilikom posjete našim web stranama, naš web server automatski snima ime Vašeg internet servis provajdera, web stranu sa koje pristupate, web strane koje otvarate, kao i datum i dužinu Vaše posjete. Dodatni lični podaci su sačuvani samo u slučaju ako Vi to dozvolite, kao na primjer u kontekstu registracije, istraživanja, takmičenja, ili u slučaju izvršenja ugovora.

Upotreba i otkrivanje ličnih podataka i specifikacija njihove svrhe

Mazda Central & South East Europe će koristiti bilo koje lične informacije prikupljene za potrebe službi admistracije i marketinga, uključujući tu i podršku klijentima, kao i za informisanje o novim proizvodima i uslugama. Vaši podaci biće korišteni u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti podataka i biće proslijeđeni samo matičnoj i priduženim kompanijama, agencijama i dilerima u svrhe marketinga i administracije klijenata, uključujući tu i podršku klijentima.

Zvanični zastupnik

Imajte u vidu da Mazda Central & South East Europe zadržava sva prava da u bilo kom trenutku može da promijeni specifikaciju i opremu proizvoda. Sve specifikacije i modeli mogu biti drugačiji od prikazanih i ne moraju biti dostupni u Bosni i Hercegovini.

Prodajno-servisna mreža za Bosnu i Hercegovinu

Pravila i uslovi o podizanju slika na stranicama Mazde3

Kada učitate sliku na stranice Mazde3, potvrđujete da imate prava na korištenje te slike. Takođe potvrđujete da su sve osobe sa te slike snimane dobrovoljno i da odobravaju uređivanje i prosljeđivanje slike. Potvrđujete da sva prava na sliku pripadaju vama.
Mazda Motor Evropa ne snosi odgovornost za slike koje se stvaraju, uređuju i prosljeđuju putem ove web stranice.

Pravila o povjerljivosti podataka servisa za čuvanje veza AddThis


Izvod iz pravilnika o povjerljivosti podataka servisa AddThis na snazi od 07.05.2009.:

Koje podatke prikupljamo?

Tokom opšteg korištenja stranica, usluga ponuđenih na stranicama ili druge upotrebe naznačene u nastavku, prikupljamo lične, demografske i podatke o preferencama, e-mail adrese i druge lične podatke ("Lični podaci") od svih korisnika i posjetilaca stranice. Svi korisnici moraju prihvatiti primjenjiva Pravila Korištenja objavljena na stranici.

Takođe prikupljamo određene podatke koji se ne mogu koristiti za identifikaciju korisnika i koje možemo ponuditi trećim stranama. Takvi ne-lični podaci obično uključuju zbirne podatke, preglede i druge podatke o korištenju te mogu uključivati, na primjer, statistiku o ukupnom broju korisnika, podatke vezane uz internet pretraživače korisnika i uzorke korištenja widget aplikacija. Prikupljamo i ne-lične podatke o IP adresama svih korisnika radi utvrđivanja problema na našem serveru i radi administracije stranica.

Kada koristite stranice, možemo stvoriti "kolačiće" na vašem računaru da bismo vam olakšali korištenje i održavanje korisničke sesije i možemo prikupiti lične podatke pomoću tih kolačića da bismo vas mogli identifikovati vezano uz ove stranice i pratiti vaše korištenje stranica u skladu sa ovim pravilima.

Svaki korisnik koji ostavi svoje lične podatke potvrđuje da je stariji/starija od 13 godina. U pravilu ne prikupljamo ni ne držimo lične podatke pojedinaca za koje znamo da su mlađi od 13 godina i ni jedan dio naše stranice nije namijenjen tome da privlači osobe mlađe od 13 godina. Držimo do zaštite privatnosti djece. Stoga, ako saznamo da je korisnik mlađi od 13 godina, preduzećemo mjere da se lični podaci tog korisnika izbrišu iz naših baza podataka i korisnik spriječi u daljem korištenju stranica.

Cijeli tekst pravila o povjerljivosti podataka pogledajte na http://www.addthis.com/privacy


Generalni zastupnik Mazde za Bosnu i Hercegovinu

Connecta d.o.o. Sarajevo

Džemala Bijedića 172b, 71000 Sarajevo

tel: 033 788 888; fax: 033 788 885

info@Connecta.ba; Connecta.ba
Izdavač

Mazda Central & South East Europe
Ernst-Diez-Strasse 3
A-9029, Klagenfurt
AustriaPrijava